Povinnosti správcovskej kancelárie

Na posledných 2 domových schôdzach som nadobudol presvedčenie že niektorým obyvateľom nie je celkom jasné čo pre nás má robiť správcovská spoločnosť SK Progres. Keďže som robil domovníka cca 3 roky, rád by som trochu ozrejmil že za čo si ich vlastne platíme a čo je ich náplňou:

  • Udržiavanie zariadení v zmysle legislatívy – výmena vodomerov, plynomerov a pod.
  • Zabezpečovanie revízií – hlavne požiarne predpisy
  • Ekonomické služby – spracovanie nájomného, výplata faktúr
  • Právne služby – najmä pri vypracovávaní zmlúv alebo pri exekúciách pri neplatičoch
  • Výberové konania – keď ako vlastníci prejavíme záujem niečo zrealizovať alebo zrekonštruovať
  • Organizovanie domových schôdzí v zmysle zákona a organizovanie hlasovania
  • Riešenie havarijných a iných opráv na dome
  • Vybavenie dotácií a úverov – a priznám sa. že v tom sú naozaj špička. Ani jeden nemáme plombu na byte a máme úver s úrokom 0%.
  • Ostatné (napr. postenie domu, vybavovanie opilovania stromov na mestskej časti….)

Správcovská spoločnosť v žiadnom prípade nie je platená za to, aby sem chodila len tak, obzerala náš dom a ponúkala nám služby typu či nepotrebujeme niečo vymaľovať, osadiť novú elektroinštaláciu, položiť dlažbu na schodisko a pod. Ak by sa niečo také dialo, myslím že nie len mne by sa to zdalo divné a hľadal by som za tým nejaké zištné dôvody.

Od toho či niečo chceme alebo nechceme sme tu my. My sa musíme dohodnúť či niečo chceme prerábať a čo presne a či to má byť experiment z Číny alebo niečo od zavedeného výrobcu. Definovanie parametrov je na nás, a oni nám s tým iba pomôžu. Za to ich platíme a za to sú tu pre nás.

Zistia či máme dosť peňazí na účte, vyberú z firiem ktoré majú odskúšané a vždy sa jedná o 3 firmy z ktorých sme si mohli vybrať. Nikdy nemali námietky ak sa nám ponuka nezdala a vybrali sme si inú. Aspoň s tým nemali toľko roboty. To bolo za čias keď som bol domovníkom a neverím že sa to zmenilo dnes.

Súvisiace príspevky